Ispiti Državne mature

Sve relevantne informacije vezane uz polaganje ispita državne mature možete pronaći na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr, na stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta www.postani-student.hr te na studij.hr, a za sve nedoumice možete se obratiti ispitnom koordinatoru naše škole: Ivanka Jagečić / e-pošta ivanka.jagecic@skole.hr ili ivanka.jagecic@gmail.com; mob. 098/875 448.

Državna matura 2020./2021.

Informacije

Na stranicama Centra objavljen je novi kalendar za ljetni rok. Novi kalendar možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2020-2021-za-ljetni-i-jesenski-rok/.

Školsko ispitno povjerenstvo

Školsko ispitno povjerenstvo provodi Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature.
Čine ga ravnatelj (predsjednik povjerenstva) i još šest članova od kojih je jedan ispitni koordinator. Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

 • utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,
 • utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,
 • odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
 • zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,
 • utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
 • obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja prigovora. Odluku donosi Centar na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.

Članovi školskog ispitnog povjerenstva za pripremu i provođenje državne mature u školskoj godini 2020./2021. su:

 1. Božica Šarić, ravnateljica, predsjednica
 2. Ivanka Jagečić, ispitni koordinator, članica
 3. Andreja Hozmec, zamjenica isp. koord., članica
 4. Ruža Leskovar, članica
 5. Nikolina Ptičar, članica
 6. Monika Antunović, članica
 7. Marijan Hrastinski, član

Školsko ispitno povjerenstvo obavlja poslove u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature te Godišnjim planom i programom škole.

Obavijest

Obavijest maturantima koji su polagali ispite DM u jesenskom roku 2020./2021.

U srijedu 8. rujna 2021. u 12:00 sati bit će objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature jesenskoga roka 2020./2021.

Od 8. rujna 2021. od 12:01 sati do 10. rujna 2021. u 12:00 sati traje aktivnost ulaganja prvostupanjskih prigovora učenika na ocjenjivanje.
Preporuka je da zbog Covid 19 prigovori odrade online;

– učeniku se putem maila pošalje Obrazac prigovora za učenike (obrazac je u word formatu pa ga učenik može popuniti na računalu).

– učenik mailom vraća popunjeni obrazac.

– slijede konzultacije sa ŠIP-om .

– prigovor i mišljenje ŠIP-a upisuje se u SRDM.

Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak s kratkim obrazloženjem.

Neće se razmatrati prigovor u kojemu učenik/ca navodi privatne razloge zbog kojih je pogriješio/la.

Objava konačnih rezultata je 15.9.  a podjela potvrda o položenim ispitima 17.9.2021. od 9:00 do 11:00 sati.

Učenici koji će iduće godine polagati ispite DM trebaju se javiti tajniku ili koordinatorici zbog produženja statusa redovitog učenika, a sve ostale radnje (prijave i polaganje ispita) idu preko NCVVO.

Ispitna koordinatorica; Ivanka Jagečić

Obavijest učenicima završnih razreda

Upute za učenike četvrtih razreda koji polažu ispite DM 2020./2021.

 

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE

Privremeni rezultati: 14.7.2021.

Rok za prigovore:  do 16.7.2021.

Konačni  rezultati: 21.7.2021.

Podjela svjedodžbi: 23.7.2021.  od  8:00  do 10:00  sati

Potvrda se izdaje uz uvjet da su učenici strukovnih škola obranili završni rad. Prilikom preuzimanja dokumenata učenik se treba potpisati na listu evidencije. Lista evidencije sa potpisima učenika je jedini dokaz da je učenik preuzeo svoj dokument u školi i zato škola treba čuvati liste.

Za učenike koji na ljetnome roku u sustavu imaju evidentiran Neopravdani izostanak za neki od prijavljenih ispita ne može se ispisati svjedodžba ili potvrda o položenim ispitima sve dok zaduženje zbog neopravdanoga izostanka nije podmireno.

Učenicima su na njihovim stranicama u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate vidljivi zaduženje i podatci za uplatu. Učenike upozoravamo da škola ne može ovjeravati kopije svjedodžba i potvrda niti može ponovno izdavati izgubljene dokumente. U tom se slučaju učenici se trebaju obratiti Centru putem e¬pošte na adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Kalendar jesenskoga roka objavljen je na naslovnici mrežne stranice www.ncvvo.hr. Dodatna pojašnjenja s ključnim datumima Centar će pravovremeno objaviti na naslovnici mrežne stranice Centra i www.postani-student.hr.

Za prijavu jesenskoga roka na stranici postani student – odabrati jesenski rok 2020./2021.

Učenici sami prijavljuju ispite jesenskoga roka državne mature putem naslovnice mrežne stranice www.postani¬student.hr prijavom na svoju stranicu od 20. srpnja do 31. srpnja 2021. na isti način kao i u ljetnome roku. Učenici ne trebaju doći u školu potpisati prijavnice.

Napomena učenicima koji su upućeni na jesenski popravni rok i obranu završnoga rada u jesenskome roku

Učenici koji su upućeni na jesenski popravni rok mogu prijaviti ispite državne mature za jesenski rok, ali do početka provedbe prvoga ispita koji su prijavili trebaju imati u sustavu označeno da su s uspjehom završili nastavnu godinu. Učenici koji će u jesenskome roku imati obranu završnoga rada mogu za jesenski rok prijaviti ispite državne mature. Ako do 15. rujna 2021. u sustavu nemaju upisan datum obrane završnoga rada i označeno da su obranili završni rad i upisan datum obrane neće se moći rangirati na prijavljeni studijski program i neće moći dobiti potvrdu o položenim ispitima državne mature. Ako učenik strukovne škole nije obranio završni rad u ljetnome i jesenskome roku, u SRDM je evidentiran kao Nezavršeni. Svi postupci u pripremi i provođenju ispita državne mature u jesenskome roku jednaki su kao i kod ljetnoga roka.

IK Ivanka Jagečić

Obavijest učenicima završnih razreda

Dragi maturanti, generacija 2020./2021.

Učenici 4.D, 4.WD, 4.GT  i  4.MT

Približavaju se proljetni praznici, a nakon toga je za vas ostalo još par tjedana nastave.

Obraćam vam se s par uputa vezanih uz državnu maturu. Iskoristite ovo vrijeme i proučite sve ispite koji su se pisali prethodnih godina na DM (22 ispita A razine i 22 ispita B razine). Svi su vam dostupni na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Proučite kataloge pojedinih ispita za ovu šk. god. koji su također na stranici NCVVO (www.ncvvo.hr), učite i čitajte lektiru.

15. veljače 2021. završila je prijava ispita državne mature.

U narednom periodu učenici se mogu javljati radi odjava, promjena i naknadih prijava ispita. Svi ovi postupci provode se u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju državne mature članak 10. i 11.

Učenici dobiju obrazac zamolbe od IK, slijedi:

 • popunjavanje obrasca zamolbe
 • dostavljanje zamolbe Školskom ispitnom povjerenstvu.

Osim popunjenog obrasca zamolbe za naknadnu prijavu ispita, promjenu prijavljenoga ispita i promjenu razine prijavljenoga ispita Školskom ispitnom povjerenstvu, učenik mora dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost zamolbe. Odluku o opravdanosti svih vrsta zamolbi donosi Školsko ispitno povjerenstvo.

1. Naknadna prijava ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

2. Promjena prijavljenih ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

Promjena ispita podrazumijeva: promjenu prijavljenoga ispita za neki drugi ispit. Učenik mora napisati da želi promijeniti ispit i umjesto njega prijaviti drugi ispit ili razinu ispita te navesti razloge promjene.

Dakle, kad učenik želi promijeniti prijavljeni ispit, uvijek mora jednoga odjaviti i umjesto njega prijaviti drugi ispit.
Svi ostali slučajevi spadaju u naknadnu prijavu.

3. Odjava prijavljenih ispita

Rok: do 2. 5. 2021. (uključivo i taj dan)

Za odjavu ispita učenik treba popuniti obrazac za odjavu prijavljenih ispita.
ŠIP donosi odluku o odjavi ispita.

Priručnici za prijavu ispita državne mature u školskoj godini 2020./2021.

Priručnik za prijavu ispita Državne mature za učenike koji u školskoj godini 2020./2021. završavaju 4. razred srednjih škola /5. razred srednjih medicinskih škola u Republici Hrvatskoj

Prijave studijskih programa

Prijave studijskih programa započele su 1. veljače 2021. godine u 9:00 sati i traju do datuma objave konačnih rezultata ispita DM.

Informacije o rokovima prijave studijskih programa učenici mogu potražiti na stranici www.studij.hr.

Svi podaci o uvjetima upisa za iduću akademsku godinu (2021./2022.)  dostupni su kandidatima s datumom početka prijava studijskih programa.

U svibnju se vidimo na satovima razrednih odjela kako bi se upoznali s pravilima polaganja ispita DM.

Korisne informacije

NCVVO je u stalnom kontaktu s učenicima, informira ih i želi im pomoći oko njihovih dilema, odgovara na postavljena pitanja. Proučite na njihovoj stranici Česta pitanja.

U tu svrhu je postavio i digitalnu platformu U centru mature: https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/.

Isto tako u aplikaciji Viber možete dodati kontakt Centar mature i svakodnevno pratiti obavijesti.

Vaša IK, Ivanka Jagečić

Državna matura – obavijest

Jesenski rok Državne mature 2019./2020.

Konačna objava rezultata bit će 16. rujna 2020. u 9:00 sati.

16. rujna 2020. od 12:00 sati bit će omogućeno ispisivanje svjedodžbi o položenoj državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature. Potvrde se mogu podići u školi, kod ispitne koordinatorice, u četvrtak, 17. rujna od 13:00 do 16:00 sati. Nepodignute potvrde ostaju u školi, u dosjeu DM i mogu se podići uz prethodnu najavu. Učenici koji će iduće godine polagati ispite DM moraju produžiti status redovnog učenika (kod tajnika škole).

Čestitamo svim učenicima koji su položili DM i upisali željene studijske programe.

IK Ivanka Jagečić

Obavijest maturantima

Upute za učenike četvrtih razreda koji polažu ispite DM 2019./2020.

Konačna objava rezultata ispita državne mature 20. 7. 2020. u 12:00 sati. Početak ispisa svjedodžbi iz SRDM-a je 21. 7. 2020. od 9:00 sati.

Učenicima strukovnih škola izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature 22. 7. 2020. od 8:00 do 10:00 sati. Potvrda se izdaje uz uvjet da su učenici strukovnih škola obranili završni rad. Prilikom preuzimanja dokumenata učenik se treba potpisati na listu evidencije. Lista evidencije sa potpisima učenika je jedini dokaz da je učenik preuzeo svoj dokument u školi i zato bi škola trebala čuvati liste.

Za učenike koji na ljetnome roku u sustavu imaju evidentiran Neopravdani izostanak za neki od prijavljenih ispita ne može se ispisati svjedodžba ili potvrda o položenim ispitima sve dok zaduženje zbog neopravdanoga izostanka nije podmireno.

Učenicima su na njihovim stranicama u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate vidljivi zaduženje i podatci za uplatu. Učenike upozoravamo da škola ne može ovjeravati kopije svjedodžba i potvrda niti može ponovno izdavati izgubljene dokumente. U tom se slučaju učenici se trebaju obratiti Centru putem e¬pošte na adresu dokumenti.dm@ncvvo.hr.

Kalendar jesenskoga roka objavljen je na naslovnici mrežne stranice www.ncvvo.hr. Dodatna pojašnjenja s ključnim datumima Centar će pravovremeno objaviti na naslovnici mrežne stranice Centra i www.postani-student.hr. Za prijavu jesenskoga roka na stranici postani student – odabrati jesenski rok 2019./2020. Učenici sami prijavljuju ispite jesenskoga roka državne mature putem naslovnice mrežne stranice www.postani¬student.hr prijavom na svoju stranicu od 20. srpnja do 31. srpnja 2020. na isti način kao i u ljetnome roku. Učenici ne trebaju doći u školu potpisati prijavnice.

Napomena učenicima koji su upućeni na jesenski popravni rok i obranu završnoga rada u jesenskome roku

Učenici koji su upućeni na jesenski popravni rok mogu prijaviti ispite državne mature za jesenski rok, ali do početka provedbe prvoga ispita koji su prijavili trebaju imati u sustavu označeno da su s uspjehom završili nastavnu godinu. Učenici koji će u jesenskome roku imati obranu završnoga rada mogu za jesenski rok prijaviti ispite državne mature. Ako do 15. rujna 2020. u sustavu nemaju upisan datum obrane završnoga rada i označeno da su obranili završni rad i upisan datum obrane neće se moći rangirati na prijavljeni studijski program i neće moći dobiti potvrdu o položenim ispitima državne mature. Ako učenik strukovne škole nije obranio završni rad u ljetnome i jesenskome roku, u SRDM je evidentiran kao Nezavršeni. Svi postupci u pripremi i provođenju ispita državne mature u jesenskome roku jednaki su kao i kod ljetnoga roka.

IK Ivanka Jagečić

Obavijest maturantima

Rezultati ispita državne mature

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 20. srpnja 2020. u 12.00, kada će se stvoriti i konačne rang-liste studijskih programa (osim kod onih fakulteta koji su odredili raniji rok prijava). Do tada će na poveznici kod vaših studijskih programa biti objavljene privremene rang-liste studijskih programa s kojih su obrisani pristupnici koji nisu zadovoljili sve preduvjete, odnosno struktura vaših bodova za pojedini studij.

Plasmani na privremenim listama i dalje će se mijenjati, kao posljedica usvajanja prigovora na rezultate ispita državne mature ili promjena lista prioriteta . Što se tiče tih prijavljenih studijskih programa, njih još uvijek možete brisati i dodavati ili mijenjati poredak prioriteta, sve do točnog vremena zaključavanja (20. srpnja u 14:59). Nakon zaključavanja rang-lista na samo jednom od vaših studija pisat će ”DA” i samo taj studij možete upisati, no sami se morate informirati o načinu i vremenu upisa studija jer, ipak, više niste u srednjoj školi. Ukoliko ne planirate studirati studij koji vam je sustav odredio da možete upisati, trebate ga obrisati (prije zaključavanja!) kako ne biste plaćali troškove studiranja.

Objava konačnih rang-lista u ljetnom upisnom roku biti će 20. srpnja 2020. godine nakon 16:00 sati

Još jednom napominjemo: sustav će vam pridružiti studij na vašoj listi prioriteta najviše što može prema dobivenim rezultatima državne mature. Svi studiji ispod toga smatrat će se kao oni koje ne želite studirati pa na njima niti nećete biti rangirani, ali možete vidjeti koji biste bili na rang-listi da taj studij stavite kao najviši prioritet. Promjenom prioriteta možete provjeriti biste li se upisali na njih. Dobro razmislite što želite studirati (ako uopće nešto), pa taj željeni studij pomaknite više na vašoj listi prioriteta da vidite kako stojite. Tamo gdje se nakon zaključavanja rang-lista pojavi upisni broj taj studij morate upisati!

Studiji koji se nalaze ispod vašeg najviše određenog (željenog) studija ne morate brisati. Ali svakako obrišite studije koje ne namjeravate studirati.

IK Ivanka Jagečić

Državna matura

Dragi naši maturanti,

U ponedjeljak, 8. lipnja 2020. počinju prvi ispiti Državne mature.

Na stranici Postani student, u vašoj osobnoj aplikaciji, vidite ispitnu prostoriju u koju ste raspoređeni.

Kada dolazite u školu, prema uputama HZJZ morate dezinficirati ruke i cipele (proći preko dezinficirane podloge). Nošenje zaštitne maske nije obavezno, ali se preporuča, pogotovo za učenike s kroničnim bolestima. Kod kuće izmjerite temperaturu – ako imate povišenu temperaturu ili respiratorne smetnje poput kašlja i kratkog daha o tome treba obavijestiti liječnika obiteljske medicine i školskog liječnika te se javiti ispitnoj koordinatorici.

Na ulazu u školu dočekati će vas djelatnici škole koji vas upućuju na mjere opreza i kretanje, uz propisani razmak, prema učionicama. Raspored možete vidjeti i na panou kod ulaza.

U školu dolazite 30 minuta prije ispita s osobnom iskaznicom i kemijskom olovkom (plava ili crna) te bočicom vode bez etikete. Za ostale predmete morate proučiti ispitne kataloge i vidjeti dozvoljeni pribor (kalkulator, ravnalo, flomaster).

Voditelji ispitnih prostorija će vas prozivati i rasporediti u ispitnu prostoriju na predviđeno mjesto gdje vas čeka vaš ispit. Daljnje upute čita voditelj ispitne prostorije. Pridržavajte se svih pravila koja smo objavili i uputili vas na njih. Nepotrebne stvari odlažete na predviđeno mjesto (ugašeni mobitel, sat, torba..).

Želimo vam puno sreće na ispitima Državne mature!

Vaša IK Ivanka Jagečić

Preuzmi: Upute za provedbu državne mature /HZJZ – ljetni rok – lipanj 2020.

Ispiti Državne mature

Dragi naši maturanti, učenici 4. MT, 4.WD i 4.D

Približavamo se kraju nastavne godine. Uvjet za izlazak na ispite Državne mature je da uspješno završite četvrti razred. Kada ocjene budu zaključene potvrdit ćemo ih u SRDM (4. razred do 3. 6.).

Slijedi obrana završnog rada. To direktno ne utječe na izlazak na Državnu maturu, ali ako niste obranili završni rad, a položili ste ispite DM, ne dobivate potvrdu o položenim ispitima i ne možete se upisati na studij. Potvrdu dobivate tek kad uspješno obranite Završni rad. Zato budite vrijedni i sve uspješno dovršite!

Kao vaša ispitna koordinatorica, prošla sam s vama već nekoliko faza pripreme za DM; od informiranja, prijavljivanja obaveznih i izbornih predmeta, naknadnih prijava i promjena razina ispita. Učenici koji su tražili PIT su dobili pozitivno rješenje, poslala sam im na njihove mailove. Školska godina je bila obilježena specifičnom situacijom koja je uzrokovala promjene u Kalendaru polaganja ispita DM. Nastavi čitati

Državna matura

Novi kalendar polaganja ispita državne mature

Dragi naši maturanti,

dana 8. svibnja 2020. na stranicama NCVVO objavljen je novi kalendar polaganja ispita državne mature, a u Narodnim novinama objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o polaganju državne mature:

https://www.ncvvo.hr/kalendar-polaganja-ispita-drzavne-mature-u-sk-god-2019-2020-za-ljetni-i-jesenski-rok/

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_55_1105.html

Pročitajte i Upute za provedbu ispita državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) koji je izdao HZJZ:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-provedbu-drzavne-mature-tijekom-epidemije-koronavirusa_I_BLOK.pdf

Ravnateljica: Božica Šarić

Obavijest učenicima završnih razreda

Dragi maturanti, generacija 2019./2020.

Učenici 4.D, 4.WD i 4.MT

S obzirom na trenutnu situaciju u školi obraćam vam se s par uputa vezanih uz državnu maturu. Iskoristite ovo vrijeme i proučite sve ispite koji su se pisali prethodnih godina na DM (20 ispita A razine i 20 ispita B razine). Svi su vam dostupni na stranici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Proučite kataloge pojedinih ispita za ovu šk. god. koji su također na stranici NCVVO (www.ncvvo.hr), učite i čitajte lektiru.

1. 12. 2019. u 12:00 sati kreću prve aktivnosti vezane uz DM tj. prve prijave u sustav

Vaši osobni podatci i ocjene od 1. do 3. razreda su iz školske e-Matice preneseni u SRDM (središnji registar državne mature). Ja sam sve provjerila i svi učenici su upisani u SRDM, a vi ćete provjeriti svoje osobne podatke i ocjene. Ako je sve u redu možete potvrditi podatke, a u slučaju neke greške javljate se razredniku i meni.

Da bi pristupili stranici www.postani-student.hr, gdje se nalaze vaši podaci, trebate se prijaviti.

Učenici koji u tekućoj šk. god. završavaju 4-godišnje ili 5-godišnje srednjoškolsko obrazovanje u redovnome sustavu obrazovanja u RH prijavljuju se u sustav svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator školskog imenika (ime.prezime@skole.hr).

Učenici koji ove godine završavaju srednjoškolsko obrazovanje u redovnome sustavu obrazovanja u RH prvi se put prijavljuju u sustav na način da upisuju korisničku oznaku i lozinku koju su dobili od administratora školskoga imenika. Polje za upis PIN-a ostavljaju praznim te odmah prelaze na poveznicu Prijavi se.

Nakon toga unaša se broj mobitela i to sljedećim redom:

 • Pozivni broj države – 385
 • Mreža – npr. 98 ili 91 ili nešto treće (bez 0)
 • Broj – npr. 123 4567

Provjerite ispravnost broja mobitela i zatražite da vam pošalju PIN i TAN. Dobit ćete ga za koju minutu.

Ukoliko netko nema mobitel, postoji mogućnost da se PIN i TAN pošalju vašem ispitnom koordinatoru.
PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga učenika. TAN je broj kojim učenik potvrđuje značajne radnje u sustavu.

Nakon primitka SMS-a učenik se s PIN-om i TAN-om prijavljuje u sustav ispravno upisujući korisničku oznaku, lozinku i PIN.

Prilikom prve prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om „potpisati” Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature i studijskih programa.

Ako se učenik ne uspije prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku „Prijava nije uspjela“ i ponudit će ponovni upis podataka. Pri ponovnome upisu korisničkih podataka sustav će zbog sigurnosnih razloga zahtijevati upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako učenik izgubi PIN ili TAN, može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS-a sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobitela koji je prilikom prve prijave upisao u sustav.

Ako su korisnička oznaka ili lozinka izgubljene ili ako nakon više ponovljenih pokušaja unosa podataka sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkim podatcima, učenik se treba obratiti administratoru školskog imenika nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i/ili lozinka.

Ispite DM možete prijavljivati do 15. veljače.

Studijski programi će biti objavljeni 1. veljače.

Priručnik za redovne učenike koji ove školske godine završavaju 4. razred bit će objavljen na mrežnoj stranici Postani student, 5. 12. 2019. Treba ga detaljno proučiti i držati se uputa.

Sve ostale upute dobit ćete na prvom satu razrednog odjela, kada počne nastava.

Vaša ispitna koordinatorica Ivanka Jagečić, br. mob.: 098 875 448, mail: ivanka.jagecic@gmail.com ili ivanka.jagecic@skole.hr

Državna matura

Obavijest maturantima, generacija 2018./2019.

Završava jesenski rok državne mature 2018./2019.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 17. 9. 2019. u 12:00 sati.

PODJELA POTVRDI O POLOŽENIM ISPITIMA: 19. 9. 2019.u jutro od 8:00 do 12:00 sati i popodne od 15:00 do 19:00 sati. Potvrde se mogu podići i ostale dane uz predhodnu najavu.

Ako netko odluči iduće godine polagati ispite DM mora se javiti u listopadu ispitnoj koordinatorici ili tajniku škole da mu se produži korisnički račun za CarNet.

Puno uspjeha na studiju ili na poslu želi vam vaša ispitna koordinatorica Ivanka Jagečić.

Državna matura

Rezultati ispita državne mature

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 15. srpnja 2019. u 12.00, kada će se stvoriti i konačne rang-liste studijskih programa (osim kod onih fakulteta koji su odredili raniji rok prijava). Do tada će na poveznici kod vaših studijskih programa biti objavljene privremene rang-liste studijskih programa s kojih su obrisani pristupnici koji nisu zadovoljili sve preduvjete, odnosno struktura vaših bodova za pojedini studij.

Plasmani na privremenim listama i dalje će se mijenjati, kao posljedica usvajanja prigovora na rezultate ispita državne mature ili promjena lista prioriteta . Što se tiče tih prijavljenih studijskih programa, njih još uvijek možete brisati i dodavati ili mijenjati poredak prioriteta, sve do točnog vremena zaključavanja (15. srpnja u 14:59). Nakon zaključavanja rang-lista na samo jednom od vaših studija pisat će ”DA” i samo taj studij možete upisati, no sami se morate informirati o načinu i vremenu upisa studija jer, ipak, više niste u srednjoj školi. Ukoliko ne planirate studirati studij koji vam je sustav odredio da možete upisati, trebate ga obrisati (prije zaključavanja!) kako ne biste plaćali troškove studiranja.

Objava konačnih rang-lista u ljetnom upisnom roku biti će 15. srpnja 2019. godine nakon 16:00 sati

Još jednom napominjemo: sustav će vam pridružiti studij na vašoj listi prioriteta najviše što može prema dobivenim rezultatima državne mature. Svi studiji ispod toga smatrat će se kao oni koje ne želite studirati pa na njima niti nećete biti rangirani, ali možete vidjeti koji biste bili na rang-listi da taj studij stavite kao najviši prioritet. Promjenom prioriteta možete provjeriti biste li se upisali na njih. Dobro razmislite što želite studirati (ako uopće nešto), pa taj željeni studij pomaknite više na vašoj listi prioriteta da vidite kako stojite. Tamo gdje se nakon zaključavanja rang-lista pojavi upisni broj taj studij morate upisati!

Studiji koji se nalaze ispod vašeg najviše određenog (željenog) studija ne morate brisati. Ali svakako obrišite studije koje ne namjeravate studirati.

Državna matura

Upute za učenike četvrtih razreda koji polažu ispite DM 2018./2019.

Objava privremenih rezultata ispita državne mature 10. 7. 2019. u 12:00.

Početak prijave prigovora 10. 7. 2019. u 12:01- samo uz točno definirani i opravdani prigovor-obrazac prigovora se ispunjava kod ispitne koordinatorice uz prethodnu najavu na broj mob. 098 875 448 – prof. Ivanka Jagečić.

Kraj prijave prigovora 12. 7. 2019. 15:00.

Konačna objava rezultata ispita državne mature 15. 7. 2019. 12:00.

Početak ispisa svjedodžbi za SŠ 16. 7. 2019. 9:00. Nastavi čitati

Ispiti Državne mature

Obavijest maturantima, učenicima koji su polagali ispite državne mature u jesenskom roku

Potvrde o položenim ispitima državne mature možete preuzeti kod vaše ispitne koordinatorice, prof. Ivanke Jagečić, u petak 21. 9.2018. od 8,00 do 10,00 sati. Potvrde se mogu i kasnije, istog dana,preuzeti kod tajnika škole. O naknadnim terminima preuzimanja kontaktirajte ispitnu koordinatoricu.

Državna matura

Rezultati ispita državne mature

U srijedu, 11.7.2018. objavljeni su privremeni rezultati ispita državne mature.

Konačna objava rezultata ispita državne mature bit će 16. srpnja 2018. (u 12:00) kada će se stvoriti i konačne rang-liste studijskih programa (osim kod onih fakulteta koji su odredili raniji rok prijava). Do tada će na poveznici kod vaših studijskih programa biti objavljene privremene rang-liste studijskih programa s kojih su obrisani pristupnici koji nisu zadovoljili sve preduvjete, odnosno struktura vaših bodova za pojedini studij. Nastavi čitati

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: