Web dizajner

Sektor: grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje / trajanje obrazovanja: 4 godine

Svrha radnog mjesta web dizajner je pružanje kvalitetne usluge osmišljavanja i izrade korisniku pristupačnog i upotrebljivog web rješenja (web stranica, web aplikacija, web servisi, web poslovanje, digitalna kartografija i GPS navigacijski sustavi, web igre i dr.) za različita informacijsko-komunikacijska okruženja.

Web dizajner obavlja poslove: osmišljavanja web rješenja uz stalnu komunikaciju s klijentima i suradnicima, izrade vizualnog oblikovanja projekta, izrade i objedinjavanja web elemenata prema funkcionalnostima projekta, testiranja i objave web projekta na različitim informacijsko-komunikacijskim okruženjima te održavanja i nadogradnje web projekta.

Prilikom rada najčešće radi u timu, a u radu koristi informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Posao web dizajnera je uglavnom projektno orijentiran. Web dizajner primjenjuje grafičko oblikovanje, prema estetskim zakonitostima, uz dobro poznavanje web programiranja. Za uspješno obavljanje posla nužno je usvajanje znanja o novim tehnologijama i cjeloživotno učenje.

Nakon obrazovnog programa učenici će steći kompetencije i ishode učenja:

 • identificirati tip, vrstu, svrhu web rješenja i ciljanu skupinu korisnika
 • izvesti vizualni koncept web rješenja
 • primijeniti internet tehnologije ovisno o web platformi
 • prikupiti web sadržaje sukladno namjeni web rješenja
 • izraditi dizajn layouta web rješenja
 • izraditi i objediniti elemente u funkcionalno web rješenje
 • provesti postupke prilagodbe za različite web platforme
 • testirati i objaviti web rješenje
 • voditi poslovnu i projektnu dokumentaciju i izvoditi sigurnosne kopije (backup)
 • održavati i nadograđivati web rješenje.

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja web dizajneri mogu svoja znanja ponuditi odmah na tržištu rada (npr. marketing agencijama) ili mogu nastaviti školovanje na nekim od srodnih veleučilišta ili fakulteta (FOI; Sveučilište Sjever, Grafički fakultet …).

Uvjeti upisa

 • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovne škole,
 • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz predmeta značajnih za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te glazbena kultura, likovna kultura i tehnička kultura.

Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih na provjeri, općeg uspjeha posljednja 4 razreda osnovne škole i ocjena iz šest predmeta u 7. i 8 . razredu: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te fizika, likovna kultura, tehnička kultura.

Nastavni plan i program web dizajner (pdf)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: