Grafički dizajner

Sektor: umjetnost / trajanje obrazovanja: 4 godine

Grafički dizajn je djelatnost koja se bavi oblikovanjem vizualnih komunikacija koje prvenstveno povezujemo s dvodimenzionalnim prikazima na umjetničkim djelima, oglasima, fotografiji, plakatima. Od prvog oblika vizualnog komuniciranja – slike – koja se pretvara u znak i postaje pismo danas smo stigli do zidne slike, panoa, letaka, novina, časopisa, zidova zgrada, pozornica, ograda sportskih terena, naljepnica, kinoekrana, videokazeta i DVD-a, televizije, dakle svega na što se može aplicirati slika ili tekst.

Kreiranje vizualnog identiteta marke ili branda, osmišljavanje loga i logotipova kao likovnog znaka posao je grafičkog dizajnera.

Tijekom četverogodišnjeg školovanja učenici se kroz nekoliko predmeta usmjeravaju za posao oblikovanja vizualnih komunikacija.

Grafički dizajn se najvećim dijelom izvodi na računalima. Učenici svladavaju upotrebu grafičkih programa i njihovo korištenje za izradu različitih grafičkih produkata kao što su dizajn ambalaže, plakata, časopisa ili knijge, logotipa itd.

Na ilustraciji učenici savladavaju probleme prijenosa slikovne informacije u obliku klasične ilustracije nekog teksta, izrade stripa ili karikature.

Na pismu i tipografiji učenici osvještavaju važnost oblika slova i njihove suodnose za funkcioniranje kompozicije tj. grafičke cjeline.

Na grafičkim tehnikama upoznaju stare, danas umjetničke grafičke tehnike koje su još kroz 19. st. bile jedino sredstvo ilustracije, oblikovanja oglasa i prijenosa slikovne informacije. Upoznaju i praktično izrađuju linorez, sitotisak, litografiju, bakropis, suhu iglu i akvatintu.

Nakon školovanja

Po završetku školovanja u našoj školi učenici su osposobljeni za samostalan rad u području vizualnih komunikacija ili nastavak školovanja na Studiju dizajna, Akademiji likovnih umjetosti ili nekom drugom fakultetu.

Nastavni plan i program

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
2. godina 3. godina 4. godina
Hrvatski jezik 4 3 3
Strani jezik 3 3 3
Glazbena umjetnost 1
Povijest 2 2 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Geografija 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Matematika 2 2 (f.) 2 (f.)
Povijest likovne umjetnosti 2 2 2
Teorija oblikovanja 2 2
Crtanje i slikanje 4 4 4
Grafičke tehnike 3 4 4
Grafički dizajn 3 7 7
Ilustracija 3 3 4
Pismo 2
Tipografija 2 2
Povijest struke 1

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: