Organizacija izvanučioničke nastave

Konačni odabir ponude – Javni poziv 03/2019

Na roditeljskom sastanku održanom 22. siječnja 2020. godine u 17:30 sati, roditeljima 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda svoje ponude za provedbu školske ekskurzije u Budimpeštu-Prag-Beč prezentirali su slijedeći potencijalni davatelji usluga:

 1. ALGA TRAVEL
 2. GALILEO TRAVEL
 3. TAUBEK TOURS
 4. VARAŽDIN TOURS

Od navedenih agencija bili su prisutni svi predstavnici osim Galileo travela čiju je ponudu predstavila voditeljica maturalnog putovanja.

Po završetku predstavljanja prisutni roditelji anonimnim su glasanjem putem glasačkih listića većinom glasova odabrali agenciju TAUBEK TOURS, Jerovec 151, Ivanec za provedbu navedene ekskurzije.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Organizacija izvanučioničke nastave

Rezultati odabira prema Javnom pozivu 03/2019

Na sastanku održanom 13. siječnja 2020. godine u 14:30 sati, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda u Budimpeštu-Prag-Beč ustanovilo je da je na javni poziv br. 03/2019 pristiglo ukupno pet ponuda potencijalnih davatelja usluga:

 1. ALGA TRAVEL
 2. ALPE ADRIATOURS
 3. GALILEO TRAVEL
 4. TAUBEK TOURS
 5. VARAŽDIN TOURS

Pregledom ponuda ustanovljeno je da četiri ponude udovoljavaju uvjetima javnog poziva, a jedna ponuda ne udovoljava traženim uvjetima.

Četiri ponude koje će biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 22. siječnja 2020. u 17:30 sati su:

 1. ALGA TRAVEL
 2. GALILEO TRAVEL
 3. TAUBEK TOURS
 4. VARAŽDIN TOURS

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14. i 81/15.), odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju, na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku nastavu 3.D, 3.GT, 3.MT i 3.WD razreda, na 2. sastanku Povjerenstva održanom 04. prosinca 2019., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za školsku ekskurziju u Budimpeštu, Prag, Beč. Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 03/2019. Rok za dostavu ponuda: 07. siječanj 2020. Javno otvaranje ponuda bit će 13. siječnja 2020. u 14:30 sati u prostorijama škole.

Preuzmi: Obrazac javnog poziva – izvanučionička nastava Budimpešta-Prag-Beč

Obavijest

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude

Prvi sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za višednevnu stručnu ekskurziju Budimpešta-Prag-Beč držat će se u utorak 12. studenoga 2019. u 14,30 u Školi za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Napomena: sastanak će se održati neovisno o mogućim sindikalnim aktivnostima predviđenima za taj dan.

Preuzmi: Povjerenstvo stručna ekskurzija Budmipešta Prag Beč

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu na 1. sastanku Povjerenstva, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za organizaciju jednodnevne izvanučioničke nastave u Veneciji – La Bienale Di Venezia.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 001/2019 . Rok za dostavu ponuda: 16. listopada 2019. u 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda bit će 23. listopada 2019. u 17:00 sati u prostorijama škole.

Preuzmi: Obrazac Javnog poziva 001/2019. – Venecija

Organizacija izvanučioničke nastave

Konačni odabir ponuda – Javni poziv 003/2018

Na roditeljskom sastanku održanom 7. veljače 2019. od 17:30 većinom glasova odabrana je agencija ALGA travel agency (Teslina 14, Zagreb) za provedbu maturalnog putovanja 3. D, 3. MT i 3. WD Dubrovnik – Budva – Sarajevo.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Organizacija izvanučioničke nastave

Rezultati odabira ponuda prema Javnom pozivu 3/2018

Na sastanku održanom 23. siječnja 2019. godine u 15:00 sati, Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za školsku ekskurziju 3. D, 3. W, 3. MT razreda u Dubrovnik, Budvu i Sarajevo ustanovilo je da je na javni poziv br. 3/2018 pristiglo ukupno sedam ponuda potencijalnih davatelja usluge:

 1. ALGA TRAVEL AGENCY
 2. LICITAR TRAVEL j.d.o.o.
 3. POTOČKI TRAVEL
 4. PUNIM JEDRIMA j.d.o.o.
 5. TAUBEK TOURS
 6. VARAŽDIN TOURS d.o.o.
 7. VIA MAGNIFICA d.o.o.

Prema odluci Povjerenstva četiri će ponude biti predstavljene na zajedničkom roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak, 7. veljače 2019. u 17:30 sati:

 1. ALGA TRAVEL AGENCY
 2. LICITAR TRAVEL j.d.o.o.
 3. POTOČKI TRAVEL
 4. VARAŽDIN TOURS d.o.o.

Sukladno čl. 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 87/14. i 81/15.),  odabrani potencijalni davatelji usluga mogu prezentirati ponude i to isključivo prema podacima traženim i dostavljenim u ponudi. Vrijeme izlaganja svakog potencijalnog davatelja usluge je 10 minuta.

U slučaju da se odabrani potencijalni davatelj usluge ne može odazvati ovom pozivu, molimo da nas o tome pisano izvijesti, a u tom će slučaju, na roditeljskom sastanku, ponudu predstaviti nastavnik voditelj.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Organizacija izvanučioničke nastave

Zapisnik s 2. sastanka Povjerenstva –  dvodnevna izvanučionička nastava – Milano

Drugi sastanak Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbora najpovoljnije ponude za dvodnevnu izvanučioničku nastavu u Milano, Italija, održan je u petak, 18. siječnja 2019. u 10 sati.

Preuzmi: Zapisnik u cjelosti

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu na 1. sastanku Povjerenstva održanom 21. prosinca 2018., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za maturalno putovanje Dubrovnik – Budva – Sarajevo.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 3/18 . Rok za dostavu ponuda: 18. siječnja 2019. u 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda bit će 23. siječnja 2019. u 15:00 sati u prostorijama škole.

Preuzmi: Obrazac Javnog poziva za maturalno putovanje – Dubrovnik – Budva – Sarajevo

Organizacija izvanučioničke nastave

Konačni odabir ponude – Javni poziv 2/2018

Na zajedničkom roditeljskom sastanku održanom 19. prosinca 2018. u 16.30 sati većinom glasova (29/32) odabrana je agencija POTOČKI promet d.o.o., Ulica Ante Starčevića 3, 49000 Krapina za provedbu terenske nastave Torino 1.-2. ožujka 2019. godine. Ostali ponuditelji dobili su 3 glasa, od toga ALGA travel agency d.o.o. 3 te GALILEO travel d.o.o. 0 glasova.

Zamjenica predsjednice Povjerenstva:

Dea Kovačević

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu na 1. sastanku Povjerenstva održanom 17. prosinca 2018., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za terensku nastavu u Milano, Italija.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 4/18 . Rok za dostavu ponuda: 14. siječnja 2019. u 15.00 sati. Javno otvaranje ponuda bit će 18. siječnja 2019. u 10:00 sati u prostorijama škole.

Preuzmi: Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

Organizacija izvanučioničke nastave

Objava javnog poziva

Temeljem članka 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole i Zapisnika Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za terensku nastavu na 1. sastanku Povjerenstva održanom 28. studenoga 2018., Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok objavljuje javni poziv za terensku nastavu u Torino, Italija.

Ponuditelji su obavezni dostaviti ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom “Javni poziv – ne otvaraj” – Broj ponude: 2/18 . Rok za dostavu ponuda: 10. prosinca 2018. u 12.00 sati. Javno otvaranje ponuda bit će 14. prosinca 2018. u 16:30 sati u prostorijama škole.

Predsjednica Povjerenstva:
Davorka Frgec Vrančić, prof.

Preuzmi: Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Torino

Organizacija izvanučioničke nastave

Konačni odabir ponude – Javni poziv 3/2018

Na roditeljskom sastanku održanom 22. ožujka 2018. od 18.00 sati većinom glasova (38/43) odabrana je agencija POTOČKI promet d.o.o., Ulica Ante Starčevića 3, 49000 Krapina za provedbu terenske nastave Beč/Austrija 20. 4. 2018. Ostali ponuditelji dobili su 5 glasova, od toga PRESEČKI GRUPA d.o.o. 3 glasa te PUNIM JEDRIMA j.d.o.o. 2 glasa.

Organizacija izvanučioničke nastave

Roditeljski sastanak – vanučionička nastava u Beču

Pozivamo roditelje učenika 1.D,2.D,3.D i 4.D razreda na roditeljski sastanak vezano za  predstavljanje ponuda i odabir najpovoljnije turističke agencije za vanučioničku nastavu u Beču.

Zajednički sastanak roditelja održat će se u četvrtak, 22. 3. 2018. godine u 18:00 sati u prostorima Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: