Likovna umjetnost i dizajn

Likovna umjetnost i dizajn 1. godina

1. godina zajednički program – nakon završenog prvog razreda učenici, ovisno o postignutom uspjehu, biraju jedno od sljedeća tri zanimanja: grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće.

Uvjeti upisa

  • provjera sposobnosti likovnog izražavanja i likovnog senzibiliteta – najmanje 70 od mogućih 120 bodova. Na provjeru je potrebno donijeti pribor za crtanje i slikanje: mekanu olovku, tempere, kistove, posudu za vodu, krpicu za brisanje,
  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja 4 razreda osnovne škole,
  • zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz predmeta značajnih za izbor kandidata: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te glazbena kultura, likovna kultura i tehnička kultura.

Konačna ljestvica poretka kandidata dobiva se zbrajanjem bodova dobivenih na provjeri, općeg uspjeha posljednja 4 razreda osnovne škole i ocjena iz šest predmeta u 7. i 8. razredu: hrvatski jezik, matematika, prvi strani jezik te glazbena kultura, likovna kultura, tehnička kultura.

Likovno obrazovanje

Kroz četiri godine učenici usavršavaju perceptivno promatranje i uče klasično crtanje putem prenošenja onog što vide na papir u raznim crtačkim i slikarskim tehnikama (olovka, ugljen, tuπ i pero, raster, tempera, kolaž, pastel, kreda), na raznim motivima te osvještavaju odnose mase i prostora kroz trodimenzionalno oblikovanje (u glini, žici, papiru i plastici).

Stručne ekskurzije

Uz teorijsku nastavu koja se izvodi u učionicama i specijaliziranim kabinetima prakticiramo i vanučioničku nastavu u vidu terenske nastave, stručnih ekskurzija, posjeta te obilaska muzeja i galerije grada Zagreba te drugih hrvatskih gradova. Učenici se upoznaju s originalnim umjetničkim ili dizajnerskim djelima te stječu naviku odlaska na izložbe.

Jednom godišnje organiziramo odlazak na izložbu u inozemstvo tako da je Venecijanski bijenale postao naša tradicija, a uz to posjećujemo razne izložbe i stalne postave u Beču, Grazu, Münchenu. Tamo se učenici upoznaju s drugim prostorima i osim posjeta izložbama upoznaju “u živo” ono o čemu uče na povijesti likovne umjetnost (urbanizam, arhitektura).

Ostale aktivnosti

Učenici sudjeluju na natjecanjima i različitim projektima. Aktivno se uključuju u događanja u Zaboku te u organizaciju humanitarnih akcija.

Nastavni plan i program

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
Hrvatski jezik 4
Strani jezik 3
Glazbena umjetnost 1
Povijest 2
Etika/Vjeronauk 1
Geografija 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Kemija 2
Matematika 2
Povijest likovne umjetnosti 2
Tehničko crtanje 2
Pismo 2
Crtanje i slikanje 5
Plastično oblikovanje 5

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: