Dokumenti

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje_Pravilnik_o_zapošljavanju >>> Prijedlog Pravilnika 01_2019

Savjetovanje_Statut_01_2019  >>>  Prijedlog Statuta 01_2019

Dokumenti škole

Statut Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – 2019

Godišnji plan i program rada Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok 2021./22.

Školski kurikulum 2021./22.

Izvješće o radu škole 2020.-2021.

Europski razvojni plan

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o štetnosti duhanskih proizvoda (90 kb)

Pravilnik o boravku, ponašanju i radu u informatičkoj učionici (130 kb)

Pravilnik o radu školske knjižnice (110 kb)

Etički kodeks (144 kb)

Pravilnik o radu  (veljača 2015., pdf)    (docx)

Poslovnik_za_obranu_završnog_rada_2019.

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (prosinac 2014.,pdf)     (docx)

Pravilnik o zaštiti od požara_(veljača 2015., pdf)     (docx)

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik_o_zapošljavanju_2019.

Pravilnik_o_stjecanju_i_korištenju_prihoda_2019.

Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti (prosinac_2019)  (docx)

Strategija razvoja Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok za razdoblje 2018. – 2023.

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021. Ministarstva znanosti i obrazovanja: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html

 

Procedure

Procedura – zaprimanje, provjera i plaćanje računa >>> Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa

Procedura izdavanja robepraćenja i naplate prihoda i primitaka >>> Procedura izdavanja robe

Procedura stvaranja ugovornih obaveza >>> Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka >>>  Procedura naplate prihoda

 

Protokoli

Protokol – kriteriji za utvrđivanje ocjene iz vladanja učenika (80 kb, pdf)

Protokol – pravila kod puštanja učenika iz škole (52 kb, pdf)

Protokol – pravila postupanja kod učeničkih izostanaka (52 kb, pdf)

Protokol postupanja u slučaju dolaska učenika u školu pod utjecajem alkohola ili unošenja alkohola u školu (56 kb, pdf)

Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija (233 kb, pdf), Kontakt podaci krizne intervencije (338 kb, pdf)

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece (312 kb, pdf)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol – pravila odlaska i dolaska učenika na nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u Sportsku dvoranu Zabok (619 kb, docx)

Protokol – upis učenika u 2. razred; grafički dizajner, industrijski dizajner, dizajner odjeće (584 kb, pdf)

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja >>> https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_70_1418.html

POSTUPAK U SLUCAJU POTRESA upute_ucenici_2021 POSTUPAK U SLUCAJU POTRESA upute_nastavnici_2021

 

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na srednje školstvo

Zakon o odgoju i  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi >>> OVDJE 

Zakon o umjetničkom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2602.html

Zakon o strukovnom obrazovanju >>> http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_652.html

Pravilnici >>> https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici

 

Donacije i potpore

Popis darovatelja – tablica donacija i potpora

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: