Povijest škole

IME JE ZNAK (NOMEN EST OMEN) – ILI KAKO POVIJEST UVIJEK POČINJE IZNOVA

 • SREDNJA TEHNIČKA TEKSTILNA ŠKOLA 1961.-1963.
 • TEKSTILNI ŠKOLSKI CENTAR 1964.-1976.
 • ŠKOLSKI CENTAR 1976.-1978.
 • CENTAR ZA ODGOJ I USMJERENO OBRAZOVANJE ZABOK 1978.-1985.
 • CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ”SEDAM SEKRETARA SKOJ-a” ZABOK 1985.-1992.
 • TEKSTILNA ŠKOLA ZABOK 1992.-2002.
 • STRUKOVNO I UMJETNIČKO UČILIŠTE ZABOK 2002.-2006.
 • ŠKOLA ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK 2006.

 

Pedeset školskih godina

Po završetku Drugog svjetskog rata u Zaboku rad nastavlja osnovna škola, a prva škola učenika u privredi bit će osnovana tijekom 1946. Krajem pedesetih i početkom šezdesetih godina tadašnja je prosvjetna vlast analizirala stanje u srednjoškolskom obrazovanju na području kotara Krapine (današnja Županija Krapinsko-zagorska) i zaključila da je ono nezadovoljavajuće. Naime, osnovne je škole u kotaru završavalo oko 2000 učenika. Krapinska gimnazija i Ekonomska škola u Zaboku mogle su upisati najviše 220 učenika, a tadašnjih već 10 škola učenika u privredi upisivalo je svega 350 učenika. Iz toga se vidi da se tek četvrtina završenih osnovnoškolaca mogla upisati u srednje škole na području kotara, a ostali su svoje mjesto morali potražiti u varaždinskim ili zagrebačkim srednjim školama.

PROSVJETA JE NJEŽNA BILJKA – PUT U PROŠLOST

Drugi svjetski rat je završio. Pučkoškolci su u Zaboku opet krenuli u osnovnu školu. Srednjoškolci još nisu. Prva škola učenika u privredi osniva se 1946.

Izvještaji iz tog vremena govore da je stanje bilo to teže što škole učenika u privredi nisu imale ni svojih školskih zgrada, ni nastavne opreme, a ni stalnog profesorskog kadra. Tome valja pridodati i to da je tekstilna industrija bila u razvojnoj fazi, temelj je zagorskoga gospodarstva, a nema obrazovane radnike ni stručnjake koji bi taj razvoj poticali. Ove su dvije činjenice bile presudne da Kotarsko vijeće i Vijeće proizvođača Narodnog odbora kotara Krapina na svojoj 26. sjednici održanoj 14. 7. 1960. donesu odluku o osnivanju SREDNJE TEHNIČKE TEKSTILNE ŠKOLE u Zaboku. Novoosnovanu školu financirali su kotar Krapina i tekstilna industrija zagorskog bazena – tvornice u Krapini, Oroslavju i Zaboku.

KOCKA JE BAČENA

Kotarsko vijeće i Vijeće proizvođača Narodnog odbora kotara Krapina na svojoj 26. sjednici održanoj 14. 7. 1960. donijelo je odluku o osnivanju SREDNJE TEHNIČKE TEKSTILNE ŠKOLE u Zaboku. Novoosnovanu školu financirat će Kotar Krapina i tekstilna industrija zagorskog bazena – tvornice u Krapini, Oroslavju i Zaboku.

Tako je školska godina 1960./1961. prva školska godina nove škole. Upisani su samo učenici prvih razreda, a uvjet je bio završen 8. razred osnovne škole s vrlo dobrim uspjehom. Na natječaj se prijavilo 73 kandidata, a uvjetima je udovoljilo njih 35. Učenici su se obrazovali za tehničare potrebne “tekstilnoj industriji i javnim službama” u tkalačkim, prelačkim i konfekcijskim zanimanjima u četverogodišnjem trajanju. Škola je radila u popodnevnoj smjeni u zgradi Ekonomske škole u Zaboku, a praktična se nastava odvijala u pogonima ZIVT-a. 2. 2. 1961. Sekretarijat za prosvjetu Narodne Republike Hrvatske odobrava rad škole. Kako se iz Spomenice razaznaje, osnovne su poteškoće proizlazile iz činjenice da postojeća literatura nije usklađena s nastavnim programima.

1960. – PIONIRSKI IZAZOV

Škola je osnovana. Udžbenika nema. Postojeća literatura nije usklađena s nastavnim programima. Nastavničko vijeće prve godine rada ima samo dvoje stalnih članova: direktora škole Đuru Bažulića, diplomiranog ekonomista i profesoricu Mariju Bišćević.

Nastavničko vijeće je te prve godine rada imalo samo dvoje stalnih članova, a to su bili direktor škole Đuro Bažulić, diplomirani ekonomist i profesorica Marija Bišćević. Honorarni članovi su bili: BALOG Božidar, prof., BIDIKOV Radoslav, prof., BLAŠKOVIĆ Milan, stručni učitelj, CEROVAC Marin, prof., ČANDRLIĆ Juraj, strojarski tehničar, ČIPČIĆ Maja, ing., GORUPEC Antun, tekstilni tehničar, HORVAT Zvonko, ing., KADA Juraj, strojarski tehničar, KRULJAC Ljubica, prof., LIHTER Slavko, VKV tkalac, MALATESTINIĆ Ante, prof., PRESEČKI Antun, tekstilni tehničar, ŠUNJARA Ivo, prof., VRANČIĆ Đurđa, tekstilni tehničar.

Te 1961. godine otpočela je izgradnja školske zgrade u kojoj se nalazimo i danas. Uporabnu dozvolu dobiva 1965. godine. 1. 1. 1964. škola mijenja naziv u TEKSTILNI ŠKOLSKI CENTAR – Srednjoj tehničkoj tekstilnoj školi pridružuje se Škola učenika u privredi iz Zaboka.

1976. s velikom reformom školstva nastaje ŠKOLSKI CENTAR koji objedinjava sve tri zabočke škole – Ekonomsku školu, Tekstilni školski centar i Gimnaziju, jer je politička intencija male škole udružiti u velike školske centre i svim učenicima ponuditi takvo obrazovanje koje će im omogućiti daljnji nastavak školovanja na višim i visokim školama.

U razdoblju do 1992. škola je dva puta mijenjala ime: 1978. u CENTAR ZA ODGOJ I USMJERENO OBRAZOVANJE ZABOK i 1985. u CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE “SEDAM SEKRETARA SKOJ-a” ZABOK .

Devedesetih godina uslijedio je proces obrnut od onoga sedamdesetih – prosvjetna politika nalaže razdruživanje velikih školskih centara pa će zabočke škole ponovno samostalno djelovati.

1992., nakon razdruživanja, naziv nam je TEKSTILNA ŠKOLA ZABOK.

SNAŽNE AROME

Vođe određuju smjer. Daju boju. Predano i usredotočeno.

Zahvaljujući predanom radu svih profesora i djelatnika, direktora, odnosno ravnatelja, škola se razvijala i mijenjala idući ukorak s vremenom i potrebama društva. Navodim imena kolega koji su obnašali rukovodeće funkcije: Đuro Bažulić, dipl.oec. i Radoslav Bidikov, prof.  od 1960. do 1976. – razdoblje osnivanja i samostalnog djelovanja tekstilne škole; Ivan Balaško, prof., Ivan Bartol, dipl. ing., mr. sci. Mirjana Kulundžić, prof., Franjo Fort, prof. i Vinko Kvesić, prof. od 1976. do 1992. – razdoblje zajedničkog rada triju zabočkih škola u školskom centru; Nada Jakopec, dipl. ing., Biserka Dugandžić, dipl. oec., mr. sci. Tomislav Ogrinšak, prof., Božica Šarić, dipl. pedagoginja od 1992. do 2011. – razdoblje samostalnog obavljanja odgojno-obrazovne djelatnosti.

EVOLUCIJA ASORTIMANA

Devedesetih godina dvadesetog stoljeća dramatično se mijenja tržište rada. Tekstilna industrija u našoj županiji ne treba nove kadrove. Stari se otpuštaju. Škola procjenjuje i prati nove trendove.

Devedesetih godina postupno se mijenjaju uvjeti na tržištu rada. Primjećuju su sve manje mogućnosti zapošljavanja naših učenika u tvornicama tekstilne industrije na području KZŽ. Zamjetno se gubi zanimanje učenika i njihovih roditelja za postojeća usmjerenja koja nudi škola (tekstilni tehničar, odjevni tehničar, krojač – obrazovanje za zanimanja prelac i tkalac već je ukinuto). Škola pokušava pratiti potrebe tržišta rada te propituje interese osnovnoškolaca i pronalazi načine da se prilagodi novim društvenim kretanjima. Uvodi u sustav svog obrazovanja zanimanja koja u potpunosti mijenjaju profil škole.

Od 1995. škola se pokušava profilirati kao umjetnička škola te po dobivanju verifikacije upisuje prvi puta jedan razredni odjel za zanimanje dizajner odjeće. Te godine dobili smo verifikaciju za dizajnera tekstila i dizajnera keramike.

Potom 1999. slijede verifikacije za zanimanja u području likovne umjetnosti i dizajna – dizajner grafike te trogodišnja zanimanja – grafičar pripreme, grafičar dorade i grafičar tiska i za četverogodišnje zanimanje – grafički tehničar.

Programi industrijskog dizajna i medijskih tehničara verificirani su 2003.

OVO JE VRIJEME ZA ZNALCE I SANJARE – NOVI POČETAK

1995. profiliramo se kao umjetnička škola. Upisujemo po prvi put jedan razred dizajna odjeće. Zanimanje je veliko. Potaknuti uspjesima povećavamo broj zanimanja u području likovne umjetnosti i dizajna i grafike.

Naziv škole mijenjao se prema promjenama koje je škola doživljavala reprogramiranjem obrazovnih potreba. Naziv Strukovno i umjetničko učilište Zabok škola dobiva 2002.

Odlukom Županijskog poglavarstva Krapinsko-zagorske županije 2006. škola je promijenila naziv u Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i pod tim nazivom djeluje i sada.

Od tada do danas škola se profilira kao umjetničko-strukovna škola. U središte stavljamo područje umjetničkog obrazovanja te sektor grafičke tehnologije i audiovizualnih tehnologija. U skladu s tim promoviramo se kroz različita natjecanja, izložbe, nastupe, modne revije, medijske istupe, sudjelovanje u različitim projektima i slično.

2008. dobili smo verifikaciju za nova zanimanja – grafički urednik dizajner i WEB dizajner, sve u četverogodišnjem trajanju, te aranžersko-scenografski dizajner i slikarski dizajner u području likovne umjetnosti i dizajna. Od prvotnih zanimanja ostaje samo zanimanje šivača odjeće u dvogodišnjem trajanju.

Ove školske godine završit će obrazovanje posljednja generacija grafičkih tehničara budući da unazad nekoliko godina nije bilo dovoljno zainteresiranih kandidata da bi se program zadržao.

Škola njeguje tradicijske vrijednosti našega zavičaja, ali istovremeno prati suvremena društvena i obrazovna kretanja razvijajući se u skladu s postignućima umjetničkog obrazovanja. Ove smo godine pri završetku poslova oko otvaranja novog umjetničkog područja – srednjoškolskog glazbenog obrazovanja.

ZVIJEZDE BUDUĆNOSTI

Naša će se djeca baviti zanimanjima budućnosti. Zato pratimo tržište rada. Prilagođavamo se novim okolnostima. Novim društvenim kretanjima. Promjene dočekujemo spremno. Hrabre prati sreća.

U likovnom području djelujemo već 15 godina. Po prvi puta bili smo suosnivači i organizatori Susreta tekstilnih škola Hrvatske – 1996. skup je održan u našoj školi, a sudjelovale su sve tekstilne škole Republike Hrvatske. Iz tih je pak susreta izrasla ideja o organiziranju državnog natjecanja Dani odjeće pa je prvi skup tekstilnih škola – natjecateljskog karaktera – održan šk. god. 1997./1998. u Varaždinu.

Naša škola bila je domaćin sljedećih državnih natjecanja:

 • Državno natjecanje u poznavanju hrvatskog jezika 1998.
 • Dani odjeće 2004.
 • Državna smotra Projekt građanin 2004.
 • 11. državno natjecanje-izložba učenika srednjih škola koji se obrazuju u području likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna 2010.

Naše učenice i učenici dobitnici su raznih nagrada s državnih natjecanja iz područja tekstila i odjeće, likovne umjetnosti i dizajna te grafičkih i audiovizualnih tehnologija.

Škola je unazad desetak godina aktivna u novim oblicima rada s učenicima – projektoj nastavi – koji se odnose na nastavne sadržaje, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – školu roditeljstva, demokratski odgoj, prevenciju nasilja, prevenciju ovisnosti, odnose među spolovima, slobodno vrijeme učenika, volonterske inicijative, humanitarne aktivnosti, ekološke teme, kulturu čitanja, mobilnost učenika i nastavnika, povezivanje naše škole sa školama drugih zemalja…

Danas škola broji 320 učenika i 16 razrednih odjela.  Zaposleno je 55 djelatnika, od toga 44 nastavnika (2 stručna suradnika) i 11 osoba na administrativno-tehničkim poslovima.

Učenike obrazujemo u sljedećim područjima djelatnosti: likovna umjetnost i dizajn, grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije te odjeća.

U ta tri područja djelatnosti trenutno realiziramo programe za sljedeća zanimanja:

 • dizajner odjeće
 • grafički dizajner
 • industrijski dizajner
 • grafički tehničar
 • medijski tehničar
 • WEB dizajner
 • grafičar pripreme
 • grafičar tiska
 • grafičar dorade
 • šivač odjeće

Objedinjujući tradiciju i obrt kroz umjetnički izričaj razvijamo osebujan identitet na prostoru Županije i cijele Hrvatske ostvarujući na taj način geslo naše škole – svih učenika i profesora – KREATIVNOST JE NAŠA STVARNOST.

Sonja Keča (iz fotomonografije “Pedesetica krasopisna slikovnica Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok”, Zabok, 2011.)

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: