Industrijski dizajner

Sektor: umjetnost / trajanje obrazovanja: 4 godine

Na odjelu industrijskog dizajna učenici ovladavaju znanjima i vještinama koje su im nužne za oblikovanje predmeta koji će biti funkcionalni, estetični i serijski proizvedeni poput pribora za jelo, svjetiljke, trosjeda, stolice itd. te načinima prezentiranja svojih ideja.

Upoznaju se s karakteristikama i načinom rada u različitim vrstama materijala kao što su drvo, metal, papir, sadra, glina i dr.

Važan aspekt njihova djelovanja je svladavanje crtanja i čitanja tehničkih nacrta i prostornih projekcija pomoću računalnih programa kao i rukom, o čemu uče i koriste se na više predmeta: nacrtna geometrija, projektiranje, računalstvo i oblikovanje interijera.

Industrijski dizajner u svojem kreativnom radu u velikoj se mjeri služi računalnim programima kao što su Sketchup, AutoCAD, Photoshop, InDesign, Dreamweaver i drugima.

Nakon školovanja

Učenici ovladavaju osnovnim zakonitostima industrijskog oblikovanja i pripremaju se za samostalan rad po završetku srednjoškolskog obrazovanja ili nastavak školovanja na Studiju dizajna, Akademiji likovnih umjetosti ili nekom drugom fakultetu.

Nastavni plan i program

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati
2. godina 3. godina 4. godina
Hrvatski jezik 4 3 3
Strani jezik 3 3 3
Glazbena umjetnost 1
Povijest 2 2 2
Etika/Vjeronauk 1 1 1
Geografija 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Matematika 2 2 (f.) 2 (f.)
Povijest likovne umjetnosti 2 2 2
Teorija oblikovanja 2 2
Crtanje i slikanje 4 4 4
Tehnologija materijala 1 2
Materijali i procesi oblikovanja 4 4 8
Projektiranje 4 4 4
Ergonomija 2
Oblikovanje interijera 2 2
Povijest struke 2
Nacrtna geometrija 2
Računalstvo 2 2 2

 

 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Kontakti

A Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, Zabok

T 049 221 620

F 049 221 147

 

Ravnateljica
Božica Šarić

T 049 221 174

 

Tajništvo
Branko Barlović

T 049 221 205

 

Pedagoginja
Monika Antunović

T 049 221 169

 

Voditeljica smjene
Andreja Hozmec

T 049 221 620, kućni 15

 

E skola.umjetnosti.zabok@kr.t-com.hr

oib 54719033509

Prijavi se na
Pratite nas na
Školski list
Školska knjižnica:
Učenička zadruga Plavi trnac
Stranica projekta Klikni&Uči
Erasmus +
Arhiva – klikni: